Przejdź do treści

Informacje o projekcie

 • Długość odcinka
  13,80 km
 • Wykonawca
  PORR S.A.
 • Data podpisania umowy z wykonawcą
  14 grudnia 2023 r.
 • Czas realizacji
  39 miesięcy
 • Planowany termin zakończenia prac
  wrzesień 2027 r.
 • Wartość umowy na realizację
  401 110 124,16 zł

Opis inwestycji

Zadania

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, zrealizowanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID przewidziano 17 miesięcy, natomiast na prace budowlane 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych).

Cele

Celem budowy drogi ekspresowej S8 jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

Rezultaty

W wyniku projektu powstanie odcinek drogi ekspresowej S8 o długości ok. 13,8 km, dwujezdniowej o 2 pasach ruchu w każdym kierunku oraz 1 węzeł drogowy: Jordanów Śląski.

Grupy docelowe

Użytkownicy drogi S8 oraz mieszkańcy terenów przyległych do drogi S8.

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowychCZYTAJ WIĘCEJ